طراحی لوگو

هویت بصری، یکی از عوامل تاثیر گذار در طراحی لوگو به شمار می رود. به منظور اثر گذاری بیشتر، طراحی لوگو باید متناسب با ویژگی های برند صورت پذیرد. امروزه در دنیای تجارت و کسب و کار، از بدیهی ترین و نخستین نیازهای یک برند، برخورداری از لوگو مناسب می باشد. داشتن لوگو حرفه ای، از بخش های مهم و اصلی یک مجموعه محسوب می گردد. در میزان موفقیت برند یک شرکت، طراحی لوگو حرفه ای تاثیر بسزایی دارد. یکی از اصول مهم و کلیدی در دنیای تجارت، داشتن هویت بصری مجموعه است که در پرتو طراحی لوگو به خوبی این امر تحقق می یابد.