طراحی بروشور

 

طراحی بروشور تبلیغاتی به عنوان یکی از روش ها مهم در صنعت تبلیغات به حساب می آید. طراحی بروشور دارای اصولی است که رعایت آن ها دارای اهمیت زیادی است. به طور کلی تبلیغات چاپی نظیر بروشور، کاتالوگ و غیره جزو روش های قدیمی تبلیغات محسوب می شوند که برای موفقیت در آن ها باید بر اساس نیاز روز جامعه طراحی ها انجام شود.

برای طراحی بروشور باید به چه مواردی توجه کرد؟

 

طراحی بروشور تبلیغاتی به عنوان یکی از روش ها مهم در صنعت تبلیغات به حساب می آید. طراحی بروشور دارای اصولی است که رعایت آن ها دارای اهمیت زیادی است. به طور کلی تبلیغات چاپی نظیر بروشور، کاتالوگ و غیره جزو روش های قدیمی تبلیغات محسوب می شوند که برای موفقیت در آن ها باید بر اساس نیاز روز جامعه طراحی ها انجام شود. به طور کلی چاپ بروشور با استفاده از 4 رنگ صورت می گیرد و کاغذ هایی که برای آن مورد استفاده قرار می گیرد از نوع کاغذ های ضخیم و گلاسه است. برای این که روش صحیح طراحی بروشور را بدانیم لازم است در ابتدا به معرفی بروشور و انواع آن بپردازیم و سپس اندکی در خصوص روش های طراحی صحبت کنیم.